Programma’s van eisen

Vedario geeft een beter beeld van het juridische kader. Wij ondersteunen u op een efficiënte en transparante manier en houden rekening met uw wensen en behoeftes voor het programma.

Het programma van eisen wordt gebruikt voor het in kaart brengen van de verschillende disciplines voor het ontwikkelen van een bouwplan. Dit is een document met daarin het ontwerp- of aanschafproces van het bouwproject. Met behulp van dit programma leggen wij de basis voor een evaluatie en geven wij richting aan voor een oplossing voor het project. Daarnaast geeft het programma een beter beeld van het juridische kader. Een korte samenvatting van het programma van eisen is dat het een document is met een verzameling eisen en de wensen om zo de randvoorwaarden te definiëren.

In het programma van eisen staan de volgende wensen en eisen:

  • Randvoorwaarden: Hierin staan de zaken die vastgesteld zijn voor het project. Deze zaken kunnen niet veranderen, want hierin staan zaken vastgesteld zoals wetten en andere regelgevingen.
  • Functionele wensen: Hierin staat beschreven wat de resultaten moeten zijn, doen of kunnen. Een voorbeeld hiervan is hoeveel auto’s u kunt voorzien voor een pomp om zo benzine of diesel te tanken. Dit soort functionele wensen staan in het programma van eisen beschreven.
  • Gebruikerswensen: Hierin staan de wensen beschreven van de organisatie of persoon die gebruik gaan maken van het resultaat van een project.
  • Ontwerpbeperkingen: Hierin staan de beperkingen in die voortkomen uit materiaal en de technieken die toegepast zijn.

Onze bouwadviseurs zijn ervaren in het ontwikkelen van een persoonlijk programma van eisen. Wij ondersteunen u op een efficiënte en transparante manier en houden rekening met uw wensen en behoeftes voor het programma. Op deze manier kunnen wij helder en duidelijk laten zien wat de verschillende disciplines zijn voor het programma.

Let wel op het feit dat de disciplines alleen over de inhoudelijke wensen gaan en uit het budget gewerkt wordt dat vastgesteld is.

Het programma van eisen wordt gebruikt voor het in kaart brengen van de verschillende disciplines voor het ontwikkelen van een bouwplan. Dit is een document met daarin het ontwerp- of aanschafproces van het bouwproject.

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Neem direct contact met ons op