Planontwikkeling

Vedario zorgt voor duidelijke en effectieve planontwikkeling voor uw project!

Bij planontwikkeling benaderen we de werkzaamheden vanuit het proces. De begeleiding van projecten vindt plaats binnen de afspraken van de prijsvorming en het planontwerp. Dit met behulp van de technische uitgangspunten en ramingen. Vanaf het Schets Ontwerp ( SO ) vindt de begeleiding van het gehele project plaats. Dit loopt door naar het Definitief Ontwerp (DO) en Bestek Fase tot aan de uitvoeringsfase. Tijdens dit proces is er intensief contact en overleg met alle disciplines zoals architecten, adviseurs, makelaars en overheden. Daartoe organiseren, realiseren en bewaken we zelfstandig, of in een projectteam, de afstemming met alle betrokken partijen. Tijdens elke fase wordt er beoordeelt of budgetten, eventuele opbrengsten en uitgangspunten nog in de pas lopen met de exploitatie. Op deze manier werken we aan het functioneel, effectief en efficiënt ontwikkelen en voorbereiden van bouwplannen. Tijdens deze processen maken we altijd zowel commerciële, technische als klantgerichte afwegingen.

Bij planontwikkeling staat u centraal

Wij vinden het belangrijk dat u volledig wordt meegenomen binnen het ontwikkelingsproces van een bouwplan. Daarom beginnen wij vanaf het begin: voordat het daadwerkelijke project van start gaat, nemen wij u mee met het denkproces. Vanaf het begin kunt u ons uw creatieve ideeën voorleggen en dan kijken wij samen met onze teams of het mogelijk is binnen de locatie, materialen en dergelijke. Na ons onderzoek koppelen we de uitkomsten uiteraard naar u terug.

Volledige betrokkenheid en alle stappen overzichtelijk in beeld. Voor een foutloos eindresultaat.

Samen met onze adviseurs geven wij u de begeleiding die u kunt verwachten, vanzelfsprekend nemen wij uw eisen mee in het visueel plan. Bij iedere beslissing of idee nemen horen we graag uw input, zodat het uitdenken van een bouwplan aan uw wensen voldoet en dat wij aan de slag kunnen gaan met het ontwikkelen van een gedegen plan.