Haalbaarheidsstudies

Een technisch- en financieel haalbaarheidsonderzoek is geen marktonderzoek. Dit is belangrijk om in uw hoofd te houden. Onze experts ondersteunen u met het ontwikkelen van deze haalbaarheidsstudie.

Een haalbaarheidsstudie bestudeert de haalbaarheid van een uw bouwproject. Tijdens dit traject, wordt gekeken naar de inventarisatie van de beschikbare middelen die het mogelijk maken om te starten met een project en dit met resultaat af te ronden. Naast de inventarisatie wordt er gekeken naar de technische en financiële haalbaarheid van het bouwproject. Hier wordt onderzocht of het in een bepaalde termijn haalbaar is en of het project financieel mogelijk is. Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie bepaalt een cruciaal deel van het bouwproject.

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van de mogelijkheden in uiteenlopende haalbaarheidsstudies. Met ruime ervaring in haalbaarheidsstudies kunt u vertrouwen op een onderzoek van hoge kwaliteit en transparantie.

De technische en financiële haalbaarheid speelt een belangrijke rol in het beginnen en afronden van uw project. Vanaf het begin worden de mogelijkheden van het starten van een project en de vereisten onderzocht. Verder wordt in de technische haalbaarheid onderzocht hoe uw project eruit moet zien: wat is daarvoor nodig en sluit dit aan bij de lokale omstandigheden en wensen? Daarnaast moet er worden onderzocht of het technisch mogelijk is middels de huidige technologie? Een proeftest kan u hierbij helpen.

Een technisch- en financieel haalbaarheidsonderzoek is geen marktonderzoek. Dit is belangrijk om in uw hoofd te houden. Voordat u een haalbaarheidsstudies uitvoert behoort u al over voldoende informatie te beschikken. Financiële haalbaarheid gaat zoals de naam al zegt, over de haalbaarheid met betrekking tot de kosten. De kosten die nodig zijn voor het bouwen, plannen en dergelijke. De financiële haalbaarheid moet berekend worden op basis van een looptijd. Deze looptijd duurt maximaal 2 jaar. Na de goedkeuring van de aanvraag moet het project binnen 6 maanden van start gaan. Onze experts ondersteunen u met het ontwikkelen van deze haalbaarheidsstudie.

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het onderzoeken naar de mogelijkheden in uiteenlopende haalbaarheidsstudies. Met ruime ervaring in haalbaarheidsstudies kunt u vertrouwen op een onderzoek van hoge kwaliteit en transparantie.

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Neem direct contact met ons op