Gebouwscan

Vedario geeft u inzicht. Dankzij een gebouwscan wordt duidelijk wat voor verduurzaam-mogelijkheden er zijn voor uw gebouw. Deze scan geeft overzichtelijk informatie over de verbeterpunten van het gebouw en de duurzaamheid daarvan.

Bij een gebouwscan maken onze specialisten gebruik van een techniek om de status van uw gebouw in kaart te brengen. Deze scan laat de toepassingsmogelijkheden zien zoals een aardbevingspunt. Met behulp van deze scan kan een zogeheten ‘nulpunt’ in beeld gebracht worden. Met dit ‘nulpunt’ kunt u zien tot hoeverre de woning is gezakt of bewogen.

Een gebouwscan brengt veel meer in beeld dan alleen dit ‘nulpunt’. Dankzij een gebouwscan kunt u ook zien wat voor verduurzaam-mogelijkheden er zijn voor uw gebouw. Deze scan geeft overzichtelijk informatie over de verbeterpunten van het gebouw en de duurzaamheid daarvan.

Vedario kan een gebouwscan organiseren en uitvoeren, vanzelfsprekend op basis van de hoge kwaliteit die u van ons gewend bent. Dit doen wij met behulp van onze eigen technologieën en werkwijzen die duidelijk in kaart brengen waar de verbeterpunten liggen en waar er veranderingen nodig zijn.

De duurzaamheidsspecialisten bij Vedario zijn ervaren in het scannen van verschillende soorten gebouwen. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in het geven van adviezen voor duurzaamheid en andere aspecten voor gebouwen. Wij van Vedario nemen duurzaamheid hoog in acht en daarom zijn al onze adviezen duurzaam gericht. Hier kunt u denken aan de laagste co2 uitstoot en energiebesparende mogelijkheden. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee.

Het overstappen naar een volledig duurzaam gebouw zorgt voor een lagere co2 uitstoot, minder energieverbruik en lagere maandelijkse energiekosten voor uw gebouw. Dit is natuurlijk uitstekend voor de omgeving, uzelf, de bewoners, medewerkers en anderen om u heen.

Onze duurzaamheidsadviezen zijn gericht op hoge kwaliteit, efficiency en transparantie. Dit kunt u terugzien in ons portfolio en plannen. Wij vinden het belangrijk dat er transparant en duidelijk gecommuniceerd wordt met u, zodat onze boodschap duidelijk is en dat u tevreden bent met de adviezen voor uw gebouw. En daar ook daadwerkelijk mee aan de slag kunt.

Dankzij een gebouwscan kunt u inzien welke verduurzaam-mogelijkheden er zijn voor uw gebouw

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Neem direct contact met ons op