Aanvraag vergunning

Bij elke verbouwing, waarbij u constructieve wijzigingen doorvoert, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Ook heeft u in veel gevallen een bouwvergunning nodig.

Het aanvragen van een vergunning is een belangrijk onderdeel van de bouw, en hierbij speelt de gemeente een belangrijke rol. Zij hebben inspraak in het starten van een bouwproject. Zonder een bouwvergunning is het niet mogelijk om de bouw te starten en voor de aanvraag van een vergunning worden er talloze eisen gesteld. Uw plan moet aan al deze eisen voldoen om de aanvraag goed te laten keuren uiteindelijke akkoord te krijgen op uw aanvraag.

Wij helpen u met het aanvragen van een bouwvergunning!

Bij het aanvragen van een vergunning voor de bouw van een gebouw zijn er verschillende vergunningen, toestemmingen en meldingen nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Dakkapel vergunning (verplicht)
  • Omgevingsvergunning
  • Sloopmelding
  • Toestemming van het waterschap

Een bouwvergunning aanvragen? Laat Vedario meedenken

Een dakkapelvergunning is een vereiste wanneer u een dakkapel wilt plaatsen op een voorgevel. Voor het plaatsen van een dakkapel zijn er richtlijnen en aan die richtlijnen moet u voldoen. Per gemeente verschillen de eisen voor het bouwen en plaatsen van een dakkapel. Hierdoor wordt het moeilijken om zelf een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

Voor andere zaken, zijn er andere vergunningen. Dit onderschatten veel partijen wanneer zij aan de slag willen met een bouwproject. Ook veranderen de wetgeving en eisen aan vergunningen continu, een reguliere bouwvergunning wordt nu bijvoorbeeld aangeduid als een omgevingsvergunning. Deze vergunning kunt u aanvragen voor uzelf als particulier of als bedrijf. Hiervoor worden wederom een groot aantal eisen gesteld.

De bouwtekening van de woning moet met een schaal van 1:50 of 1:100 zijn. De tekeningen moeten ook duidelijk aangeven om welke woning het gaat. En dat is pas het begin…

Bij het aanvragen van een bouwvergunning kan Vedario u helpen met het ontwerpmanagement om aan alle eisen te voldoen. Zoals u wellicht weet, is het aanvragen van een bouwvergunning en starten met de bouw een hoop gedoe met veel eisen waaraan u moet voldoen.

Wij ontzorgen u, adviseren u en ondersteunen u met het aanvragen van een bouwvergunning. Met een duidelijke transparante communicatie helpen wij u met het succesvol aanvragen van een bouwvergunning!

Met een duidelijke transparante communicatie helpen wij u met het succesvol aanvragen van een bouwvergunning!

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Neem direct contact met ons op